ανακάλυψη αθλητικών ταλέντων

Η ομάδα του TalentID αξιολογεί και αναγνωρίζει το αθλητικό ταλέντο, για ένα συγκεκριμένο άθλημα ή για μια ομάδα αθλημάτων.

Athletes

αθλητική κατεύθυνση

παιδιών ή νέων αθλητών

Η ομάδα του TalentID αξιολογεί και καθοδηγεί το αθλητικό ταλέντο κάθε παιδιού ή/και νέου αθλητή σε συγκεκριμένα αθλήματα. Η αξιολόγηση της αθλητικής δυνατότητας του κάθε παιδιού ή νέου αθλητή, μας δίνει πληροφορίες για το άθλημα στο οποίο θα μπορούσε να γίνει αθλητής υψηλού επιπέδου.

Athletes

μεταφορά αθλητών

σε άλλο άθλημα

Η ομάδα του TalentID αξιολογεί αθλητές σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης τους.
Ως εκ τούτου δίνει την δυνατότητα σε αθλητές μεταγενέστερης ηλικίας (> 18 ετών), να μεταφερθούν σε άλλο /α άθλημα /-τα με παρόμοιες φυσιολογικές ιδιότητες και να επιτύχουν επιδόσεις υψηλού επιπέδου μέσα σε λίγα χρόνια.